Jak zresetować ustawienia sieciowe w systemie Windows 10


Zwykle nie zaleca się resetowania ustawień sieciowych w systemie Windows 10, ponieważ może to spowodować wymazanie wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. Jeśli jednak masz problemy z łącznością sieciową, jedynym sposobem na rozwiąż problemy z połączeniem może być zresetowanie urządzeń sieciowych do ustawień domyślnych.

Możesz to zrobić za pomocą Wbudowane narzędzie do resetowania sieci systemu Windows, które można znaleźć w menu Ustawienia systemu Windows. Spowoduje to zresetowanie urządzeń sieciowych, a także innych ważnych składników wymaganych do łączności sieciowej, takich jak stos TCP / IP. Możesz także zmienić lub zresetować ustawienia sieciowe za pomocą Windows PowerShell.

Rozwiązywanie problemów z siecią w systemie Windows 10

Zanim zresetujesz ustawienia sieciowe Urządzenia WiFi lub przewodowe Ethernet, może się okazać, że użycie wbudowanego narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windowsmoże rozwiązać typowe problemy z siecią.

Często może to być mniej drastyczna metoda rozwiązywanie problemów z bieżącymi ustawieniami sieci. Na przykład częstym problemem jest niedostępny serwer DNS uniemożliwiający ładowanie witryn internetowych. Narzędzie do rozwiązywania problemów sprawdzi takie problemy i, jeśli to możliwe, rozwiąże je automatycznie lub pomoże Ci rozwiązać je samodzielnie.

 • Aby użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z systemem Windows, musisz otworzyć menu Ustawienia systemu Windows . Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start systemu Windows i naciśnij opcję Ustawienia.
  • W Ustawieniach systemu Windows , naciśnij Aktualizuj i zabezp.>Rozwiązywanie problemów. Spowoduje to przejście do narzędzia do rozwiązywania problemów z systemem Windows.
   • Dostępnych jest kilka narzędzi do rozwiązywania problemów z połączeniami sieciowymi. Jeśli na przykład występują problemy z połączeniem internetowym, naciśnij opcję Połączenia internetowew menu Rozwiązywanie problemów. Jeśli masz problemy z połączeniem się z innymi urządzeniami lokalnymi, naciśnij Połączenia przychodzące. Aby ogólnie rozwiązywać problemy z kartami WiFi i Ethernet, naciśnij zamiast tego Karty sieciowe.
    • Naciśnij Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.Spowoduje to załadowanie narzędzia do rozwiązywania problemów, które rozpocznie sprawdzanie kart i aktywnych połączeń pod kątem problemów.
     • W oknie Rozwiązywanie problemówsystem Windows rozpocznie skanowanie urządzeń i konfiguracji sieci. Jeśli wybrałeś Karty sieciowe, musisz wybrać kartę, którą chcesz sprawdzić, lub nacisnąć Wszystkie karty sieciowe, aby sprawdzić wszystkie swoje urządzenia naraz. Kliknij Dalej, aby kontynuować.
      • Spowoduje to uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów, więc poczekaj kilka chwil, aż system Windows w pełni przetestuje karty, połączenia i konfigurację sieci. Jeśli wykryje jakiekolwiek problemy, zostaną one wyświetlone na końcu, abyś mógł je naprawić lub zostaną naprawione automatycznie. Kliknij opcję Wypróbuj te naprawy jako administrator, jeśli zostanie wyświetlona poprawka, którą system Windows może wykonać automatycznie.
       • Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie może wykryć żadnych problemów, na końcu poinformuje Cię, że nie może rozwiązać problemu. Naciśnij przycisk Wyświetl szczegółowe informacje, aby wyświetlić pełny raport z testu, który pomoże Ci samodzielnie zidentyfikować problem, lub naciśnij Zamknij, aby zamknąć narzędzie.
       • Chociaż narzędzie do rozwiązywania problemów z systemem Windows może naprawić typowe problemy z urządzeniami sieciowymi, nie jest to cudowne lekarstwo na potencjalne konflikty ustawień lub zerwane połączenia. Jeśli nadal masz problemy, musisz dowiedzieć się, jak zresetować ustawienia sieci w systemie Windows 10, wykonując poniższe czynności.

        Używanie ustawień systemu Windows do resetowania ustawień sieciowych w systemie Windows 10

        Podobnie jak narzędzie do rozwiązywania problemów z systemem Windows, firma Microsoft udostępnia narzędzie do samodzielnego resetowania ustawień sieciowych w menu Ustawienia systemu Windows. Spowoduje to zresetowanie kart sieciowych oraz innych ustawień i protokołów sieciowych, takich jak stos TCP / IP, co jest niezbędne, aby komputer mógł nawiązywać połączenia z innymi urządzeniami.

        In_content_1 all: [300x250] / dfp: [640x360]->

        Jeśli wprowadziłeś jakiekolwiek zmiany w konfiguracji sieci, musisz je przywrócić po zresetowaniu urządzeń. Jednak zanim to zrobisz, upewnij się, że wprowadzone zmiany nie są przyczyną żadnych problemów z siecią ani konfliktów, takich jak Konflikt adresów IP w Twojej sieci.

        • Aby zresetować ustawienia sieciowe w systemie Windows 10, kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start i naciśnij opcję Ustawienia.
         • W oknie Ustawienia systemu Windowsnaciśnij przycisk Sieć i Internet>Stan.
          • Kliknij przycisk Opcja Resetuj siećw menu Stan, aby rozpocząć proces resetowania sieci.
           • W menu Resetowanie siecipojawi się wyjaśnienie procesu, wyjaśniające, że system Windows zresetuje urządzenia i konfigurację sieci. Naciśnij Resetuj teraz, aby rozpocząć resetowanie urządzeń.
            • W wyskakującym okienku Resetuj sieć, naciśnij Tak, aby potwierdzić i rozpocząć proces.
            • W tym momencie Windows rozpocznie resetowanie urządzeń sieciowych i konfiguracji. Po zakończeniu komputer uruchomi się ponownie, aby upewnić się, że karty są w pełni zresetowane i gotowe do ponownego użycia.

             Używanie programu Windows PowerShell do uruchamiania narzędzi zaawansowanych ustawień sieciowych

             Pełne resetowanie sieci za pomocą narzędzia Ustawienia systemu Windows spowoduje wyczyszczenie tabletu i powinno zresetować karty i połączenia do konfiguracji domyślnej. Możesz dalej dostosować ustawienia lub zresetować inne części konfiguracji, jeśli zajdzie taka potrzeba, przez przy użyciu programu Windows PowerShell.

             • Aby uruchomić okno terminala PowerShell z dostępem administracyjnym, w prawo -kliknij menu Start systemu Windows i naciśnij Windows PowerShell (administrator).
             • Istnieje kilka poleceń sieciowych, które można uruchomić w oknie PowerShell, aby napraw lub zresetuj urządzenia i ustawienia sieciowe. Należą do nich:

              • Clear-DnsClientCache- spowoduje to zresetowanie bieżącej pamięci podręcznej DNS.
              • Get-NetAdapter- spowoduje to wyświetlenie listy dostępnych kart sieciowych w urządzeniu.
              • Disable-NetAdapter -name „nazwa”- spowoduje to wyłączenie karty sieciowej, zastępując „nazwa”z nazwą wybranego adaptera (znalezioną za pomocą Get-NetAdapter
              • Enable-NetAdapter -name „nazwa”- to włączy kartę sieciową. To polecenie może następować po wydanym poleceniu Disable-NetAdapterw celu ponownego uruchomienia urządzenia sieciowego.
              • ipconfig / release- spowoduje to zwolnij swój obecny adres IP.
              • ipconfig / renew- spowoduje to odnowienie twojego adresu IP po zwolnieniu.
              • netsh winsock reset- to spowoduje zresetuj ustawienia Winsock na komputerze (używane, aby pomóc aplikacjom i innym usługom na komputerze z systemem Windows komunikować się w sieci).
              • netsh int ip reset- spowoduje to zresetowanie protokołu TCP / IP komputera stos (podstawowe komponenty używane do sieci Windows).
              • netcfg -d- spowoduje to usunięcie wszystkich obecnych urządzeń sieciowych oraz ich aktywnych połączeń i konfiguracji. Jest to podobna, ostateczna opcja do metody ustawień systemu Windows wymieniona powyżej w celu zresetowania konfiguracji sieciowej i będzie wymagać późniejszego ponownego uruchomienia komputera.
              • Aby uruchomić dowolne z tych poleceń, wpisz je w oknie PowerShell i naciśnij Enter. Zapewni to wykonanie żądanych informacji lub czynności (takich jak wyłączenie karty sieciowej lub zresetowanie pamięci podręcznej DNS).

               Chociaż tylko netcfg -dzazwyczaj wymaga ponownego uruchomienia, ponowne uruchomienie komputera po wykonaniu kilku poleceń po kolei może pomóc zapewnić, że wszelkie wprowadzone zmiany zakończą się powodzeniem.

               Zarządzanie siecią Windows 10

               Większość użytkowników rozwiązuje typowe problemy z siecią, używając narzędzia do resetowania sieci w menu Ustawienia systemu Windows. Jeśli nadal masz problemy z łącznością, może się okazać, że narzędzie do rozwiązywania problemów z systemem Windows może w pierwszej kolejności pomóc. Jeśli urządzenie jest nowe, może być konieczne zaktualizuj sterowniki, aby najpierw działało.

               Może się okazać, że za pomocą VPN może powodować konflikty sieciowe na komputerach z systemem Windows . W takim przypadku usunięcie i ponowna instalacja usługi VPN może rozwiązać problem, ale jeśli wszystko inne zawiedzie, zresetuj urządzenia sieciowe, aby usunąć wszelkie konflikty konfiguracji lub urządzeń w ustawieniach sieci.

               Related posts:


               15.09.2020