Spraw, aby wygląd i funkcja OpenOffice Writer wyglądały jak Microsoft Word


Microsoft Word nie tylko rządzi, jeśli chodzi o przetwarzanie tekstu, gigant oprogramowania wypchnął większość swoich konkurentów z rynku. OpenOffice Writer to jednak darmowy procesor tekstu firmy Oracle, do którego wielu użytkowników domowych i biurowych zwróciło się, aby uzyskać funkcjonalność wysokiej jakości edytora tekstów bez wysokiej ceny. Jeśli chcesz, aby program Writer wyglądał i działał bardziej jak program Word, w tym artykule pokazano pięć prostych sposobów.

Wygląd i działanie programu Microsoft Word

Ostatnie przełączenie firmy Microsoft z menu interfejs do Wstążki pozostawił wielu użytkowników Worda zaintrygowanych i zdezorientowanych. Bez możliwości powrotu do interfejsu menu, wielu użytkowników zdecydowało się na kontynuację pracy ze starszą wersją edytora tekstu lub szukanie alternatyw, takich jak OpenOffice Writer.

Nie ma możliwości symulacji Wstążki w OpenOffice Writer, ale są też inne rzeczy, które można zrobić, aby wygląd i działanie programu Writer były bardziej podobne do Microsoft Word. Na przykład możesz ukryć granice tekstu, włączyć sprawdzanie pisowni podczas pisania, włączyć sprawdzanie gramatyki podczas pisania, zmienić kolor tła aplikacji i zmienić wygląd przycisków paska narzędzi. Wprowadzenie tych pięciu zmian może pomóc Ci czerpać korzyści z programu Writer, nie tracąc wyglądu i stylu Worda.

1 - Ukryj granice tekstu w programie OpenOffice Writer

Program Microsoft Word nie ma granicy wskazuje, w którym obszarze tekst pojawi się w dokumencie. Aby ukryć granicę tekstu w programie Writer, kliknij Widok>Granice tekstu. To polecenie wyłącza i włącza granicę tekstu.

Jeśli chcesz ponownie zobaczyć granicę tekstu, kliknij Widok>Granice tekstupo raz drugi i pojawi się ponownie. Pamiętaj, że granica tekstu nie jest drukowana; jest to tylko element w programie, który pomoże ci zorientować się, w jaki sposób aplikacja składa dokument.

Hide Text Boundaries in OpenOffice Writer

2 - Sprawdź pisownię podczas pisania OpenOffice Writer

Jedną z najważniejszych i najbardziej użytecznych funkcji w Microsoft Word jest zobaczenie tych czerwonych, falistych linii, które mówią ci, kiedy błędnie napisałeś słowo. Writer ma również tę funkcję. Aby go obrócić, kliknij Narzędzia>Pisownia i gramatyka.

W oknie Pisowniakliknij Opcjeprzycisk. W obszarze oznaczonym Opcjesprawdź opcję Sprawdź pisownię podczas pisania. Kliknij przycisk OK, zamknij okno Pisowniai gotowe.

Turn on Check Spelling As You Type in OpenOffice Writer

3 - Sprawdź gramatykę podczas pisania w programie OpenOffice Writer

Po drugie, po Sprawdź pisownię podczas pisania, funkcja Sprawdź gramatykę podczas pisaniaczęsto zapisuje autorom na wszystkich poziomach od tworzenia błędów gramatycznych i zdań w ich pisaniu.

Aby włączyć tę funkcję, wykonaj tę samą procedurę powyżej, aby włączyć sprawdzanie pisowni. Tym razem zaznacz pole obok Sprawdź gramatykę podczas pisania. Kliknij przycisk OK, zamknij okno Pisowniai gotowe.

Turn on Check Grammar As You Type in OpenOffice Writer

4 - Zmień tło aplikacji w programie OpenOffice Writer

Program OpenOffice Writer korzysta z matowego, średniego szarego tła pod dokumentem. Nie tylko jest to bezbarwne, ale patrząc na nie przez długi czas, może sprawić, że reszta aplikacji zniknie w szarej mgle. Program Word używa znacznie bardziej przyjaznego koloru niebieskiego, który jest pogodny.

Aby ustawić tło programu Writer bardziej przypominające program Word (lub użyć dowolnego innego koloru), kliknij Narzędzia>Opcje, aby otwórz okno Opcje. W panelu po lewej stronie rozwiń OpenOffice.orgi kliknij Wygląd.

OpenOffice Writer Appearance Options

Na liście opcji znajdź etykietę Tło aplikacjii wybierz z menu rozwijanego opcję. Niebieski 8to rozsądne przybliżenie do słowa, ale możesz wybrać dowolny kolor, który Ci odpowiada. Po zakończeniu kliknij przycisk OKi ciesz się nowym kolorem tła.

Change the Application Background in OpenOffice Writer

5 - Zmień wygląd paska narzędzi Przyciski w programie OpenOffice Writer

Wstążka może być lepszym interfejsem dla pakietu Microsoft Office, ale jedno jest pewne; paski narzędzi znalezione w programie Writer mogą być trudne do odczytania. W świecie fantazyjnych grafik i interfejsów twórcy Writera mogli zrezygnować z funkcji estetyki, gdy stworzyli opuchnięte, trójwymiarowe, zacienione ikony dla Writera.

Aby ikony wyglądały bardziej jak te znaleźć w wersjach programu Word w wersji przed wstążkami, kliknąć Narzędzia>Opcje, aby otworzyć okno Opcje. W lewym panelu rozwiń OpenOffice.orgi kliknij Widok.

W sekcji oznaczonej Interfejs użytkownikawybierz opcję Klasycznaw obszarze Rozmiar i styl ikony. Oczywiście możesz wybrać dowolny styl, który Ci się podoba. Jednak styl Klasycznywygląda bardziej jak starsze wersje programu Word niż jakikolwiek inny. Po zakończeniu kliknij OKi ciesz się ikonami Klasycznena pasku narzędzi.

Change the Buttons in OpenOffice Writer to Look Like Word

OpenOffice Writer to darmowa alternatywa dla Microsoft Word. Chociaż zawiera wiele takich samych funkcji, jak Word, niektórzy ludzie wolą lepszy wygląd Worda. Korzystając z pięciu wskazówek zawartych w tym artykule, możesz sprawić, aby wygląd i działanie programu Writer były bardziej podobne do programu Microsoft Word. W rzeczywistości można nawet grać z ustawieniami i tworzyć bardziej spersonalizowane środowisko, aby dostosować je do swoich preferencji.

Related posts:


3.03.2011